Edukacja a obecna sytuacja na rynku pracy

Staranna i właściwie ukierunkowana edukacja powinna przygotować młodego człowieka do podjęcia pracy zawodowej. Niestety, rynek pracy rządzi się dość surowymi prawami, niejednokrotnie krzywdzącymi dla tych, którzy muszą wybierać między pasją, a godziwymi zarobkami. Mówi się, że rynek pracy nie jest workiem bez dna i należy być bardzo elastycznym, aby dostosować się do wszystkich reguł nim rządzących i odnieść pożądane korzyści. Niestety nie zawsze można kierować się pasją przy wyborze zawodu, a co za tym idzie drogi kształcenia, ponieważ może to zwyczajnie nam się nie opłacać. Obecnie najbardziej pożądane jest wykształcenie medyczne i techniczne. Nie jest to dobra wiadomość dla humanistów. Rynek pracy nie jest w stanie wygenerować miejsc zatrudnienia dla wszystkich, którzy kończą studia humanistyczne. W innej sytuacji są umysły ścisłe – osoby, które postawiły na wykształcenie techniczne. Zapotrzebowanie na inżynierów nadal jest wysokie i najczęściej na absolwentów politechniki czekają miejsca pracy. Rynek pracy wymaga nie tylko elastyczności, umiejętności szybkiego przekwalifikowania się i wszechstronności, ale także rozległej wiedzy w jakiejś konkretnej, dość wąskiej dziedzinie. Warto zatem jednocześnie doskonalić się w swoim fachu tak, aby stać się możliwie jak najlepszym specjalistą, ale także poszerzać w miarę możliwości swoją wiedzę i umiejętności w innych dziedzinach po to, aby w razie kłopotów z pracą móc stosunkowo szybko się przekwalifikować.

error: Content is protected !!