Reformy w polskim systemie edukacji

Ostatnimi czasy podjęto wiele prób usprawnienia polskiego systemu edukacji. Przeprowadzono szereg reform mających na celu podniesienie jakości kształcenia. Najbardziej znaczącą zmianą było kompletne zrewolucjonizowanie kształcenia obowiązkowego. W 1999 roku wprowadzono edukację w trzyletnim gimnazjum. Do tego typu szkół uczęszcza młodzież mniej więcej w wieku od trzynastu do szesnastu lat. Sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum zastąpiło ośmioletnią podstawówkę, która funkcjonowała przez reformą. Istotne zmiany objęły również w ostatnich latach edukację w uczelniach wyższych. W roku akademickim 2007/2008 po raz pierwszy studenci większości kierunków rozpoczęli naukę w tak zwanym systemie bolońskim. Jego istotą jest zastąpienie jednolitych studiów magisterskich przez tak zwany system trzy plus dwa. Studia pięcioletnie zostały podzielone na dwa etapy: trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. Edukacja w systemie jednolitych studiów magisterskich została zachowana między innymi na takich kierunkach jak farmacja, analityka medyczna, weterynaria, teologia, psychologia, prawo oraz niektóre kierunki artystyczne, na przykład aktorstwo, konserwacja dzieł sztuki, grafika i malarstwo. Najbliższą planowaną reformą w polskiej edukacji jest obniżenie wieku rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do sześciu lat.

error: Content is protected !!