Współczesny system edukacji w Polsce

Człowiek całe życie się uczy, a przynajmniej powinien. Prawda jest niestety taka, że polski system edukacji kuleje. Młodzi ludzie, którzy niewiadomym trafem docierają aż na uczelnie wyższe, mają coraz większe luki w podstawowej wiedzy. Przypadkowe badania dokładnie pokazują, że coraz więcej najprostszych informacji nie jest zapamiętywanych przez młodych ludzi ostatniego pokolenia. W takiej sytuacji nie można oczywiście winić młodych za ten cały obrót spraw. Winny jest system szkolnictwa. Okazuje się, że po reformie mającej miejsce ponad dziesięć lat temu, gdy wprowadzono gimnazja, a skrócono czas nauki w szkole podstawowej i średniej, młodzież staje się coraz mniej inteligenta. Paradoksalnie reforma miała na celu wstrzymanie bezsensownego kucia na pamięć, miała zaś nauczyć młodych ludzi myśleć, kojarzyć fakty i tak dalej. W efekcie tego wszystkiego młodzi ani nie mają nic wkute na blachę, ani nie wiedzą, gdzie dalej informacji szukać. Logiczne myślenie i wyciąganie trafnych wniosków graniczy z cudem. Jak się jednak okazuje, system jest dostosowany do takiego obrotu spraw, gdyż ci sami młodzi ludzie przechodzą z klasy do klasy, dostają się do szkół średnich – ba – kończą nawet studia z tytułem magistra! Coraz więcej młodych decyduje się na robienie doktoratu. Jest to coraz bardziej żenujące i prowadzące nasz kraj do totalnej zagłady intelektualnej…

error: Content is protected !!