Edukacja a obecna sytuacja na rynku pracy

Staranna i właściwie ukierunkowana edukacja powinna przygotować młodego człowieka do podjęcia pracy zawodowej. Niestety, rynek pracy rządzi się dość surowymi prawami, niejednokrotnie krzywdzącymi dla tych, którzy muszą wybierać między pasją, a godziwymi zarobkami. Mówi się, że rynek pracy nie jest workiem bez dna i należy być bardzo elastycznym, aby dostosować się do wszystkich reguł nim rządzących i odnieść pożądane korzyści. Niestety nie zawsze można kierować się pasją przy wyborze zawodu, a co za tym idzie drogi kształcenia, ponieważ może to zwyczajnie nam się nie opłacać. Obecnie najbardziej pożądane jest wykształcenie medyczne i techniczne. Nie jest to dobra wiadomość dla humanistów. Rynek pracy nie jest w stanie wygenerować miejsc zatrudnienia dla wszystkich, którzy kończą studia humanistyczne. W innej sytuacji są umysły ścisłe – osoby, które postawiły na wykształcenie techniczne. Zapotrzebowanie na inżynierów nadal jest wysokie i najczęściej na absolwentów politechniki czekają miejsca pracy. Rynek pracy wymaga nie tylko elastyczności, umiejętności szybkiego przekwalifikowania się i wszechstronności, ale także rozległej wiedzy w jakiejś konkretnej, dość wąskiej dziedzinie. Warto zatem jednocześnie doskonalić się w swoim fachu tak, aby stać się możliwie jak najlepszym specjalistą, ale także poszerzać w miarę możliwości swoją wiedzę i umiejętności w innych dziedzinach po to, aby w razie kłopotów z pracą móc stosunkowo szybko się przekwalifikować.

Edukacja w zakresie języków obcych

Nauczanie języków obcych jest obecnie jednym z podstawowych standardów edukacyjnych. Współczesny świat staje się coraz bardziej otwarty na inne kultury, a wręcz multikulturowy. Prawidłowe funkcjonowanie całego świata i utrzymanie ładu międzynarodowego zależy w głównej mierze od kontaktów między poszczególnymi państwami. Obecnie młodzi ludzie są w pełni świadomi korzyści jakie płyną ze znajomości języków obcych i inwestują w tę dziedzinę edukacji. Szkoły językowe wyrastają jak grzyby po deszczu, a ich oferty są niezwykle bogate. We współczesnym świecie standardem jest znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym. Mile widziana przez potencjalnych pracodawców jest także znajomość drugiego języka kongresowego, na przykład niemieckiego lub francuskiego. Modne stało się również uczęszczanie na kursy języków postrzeganych jako egzotyczne. Do takich należą między innymi arabski, japoński i hebrajski. W związku z otwarciem rynku na wschód, z pewnością przydatna okaże się znajomość języka rosyjskiego i mandaryńskiego. O naukę języków obcych swoich dzieci rodzice dbają już od najmłodszych lat. Edukacja w tym zakresie rozpoczyna się zwykle już w przedszkolu od gier i zabaw w obcym języku (zwykle jest to angielski). Umiejętności językowe są doskonalone na kolejnych etapach edukacji.

Obniżenie wieku szkolnego szansą dla ekonomii

W ostatnich latach wiele miejsca w politycznych dyskusjach i medialnych przekazach zajmuje kwestia obniżenia wieku dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Zagadnienie wzbudza wiele kontrowersji, nie brakuje zarówno zwolenników, jak i przeciwników tego pomysłu. Ostatnia decyzja rządu to wprowadzenie stałej zmiany za dwa lata, czyli od roku 2015. Okresem przejściowym ma być rok poprzedzający trwałe zmiany. W 2014 roku edukację w szkole podstawowej rozpoczną dzieci urodzone w pierwszej połowie roku 2008. Zwolennicy tego rozwiązania przekonują, że jest to okres ogromnej aktywności i ciekawości świata dziecka, a rozpoczęta w tym wieku edukacja szkolna przyniesie same korzyści w przyszłym rozwoju intelektualnym ucznia. Rząd przekonuje również, że z tej zmiany w systemie oświaty wynikną nieocenione korzyści ekonomiczne i społeczne. Obniżenie wieku szkolnego ma w perspektywie kolejnych lat obniżyć również wiek wkraczania młodych ludzi na rynek pracy, a w konsekwencji zarabianie na emerytury starszych pokoleń, których liczebność zwiększa się sukcesywnie. Demografowie biją na alarm i wróżą rychłą katastrofę – za kilkadziesiąt lat liczebność seniorów będzie znacznie przekraczała liczebność ludzi w wieku produkcyjnym. Taki stan rzeczy może mieć bardzo negatywne skutki ekonomiczne.

Reformy w polskim systemie edukacji

Ostatnimi czasy podjęto wiele prób usprawnienia polskiego systemu edukacji. Przeprowadzono szereg reform mających na celu podniesienie jakości kształcenia. Najbardziej znaczącą zmianą było kompletne zrewolucjonizowanie kształcenia obowiązkowego. W 1999 roku wprowadzono edukację w trzyletnim gimnazjum. Do tego typu szkół uczęszcza młodzież mniej więcej w wieku od trzynastu do szesnastu lat. Sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum zastąpiło ośmioletnią podstawówkę, która funkcjonowała przez reformą. Istotne zmiany objęły również w ostatnich latach edukację w uczelniach wyższych. W roku akademickim 2007/2008 po raz pierwszy studenci większości kierunków rozpoczęli naukę w tak zwanym systemie bolońskim. Jego istotą jest zastąpienie jednolitych studiów magisterskich przez tak zwany system trzy plus dwa. Studia pięcioletnie zostały podzielone na dwa etapy: trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. Edukacja w systemie jednolitych studiów magisterskich została zachowana między innymi na takich kierunkach jak farmacja, analityka medyczna, weterynaria, teologia, psychologia, prawo oraz niektóre kierunki artystyczne, na przykład aktorstwo, konserwacja dzieł sztuki, grafika i malarstwo. Najbliższą planowaną reformą w polskiej edukacji jest obniżenie wieku rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do sześciu lat.

Etapy współczesnej edukacji w Polsce

Edukacja w Polsce odbywa się na kilku poziomach. System oświaty obejmuje kształcenie w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych oraz artystycznych. Obowiązek szkolny obejmuje osoby niepełnoletnie, między szóstym, a osiemnastym rokiem życia. Można kształcić się w szkołach publicznych lub prywatnych. Edukacja w szkole publicznej jest bezpłatna. Dzieci, które obowiązkowo uczęszczają do przedszkola są w wieku pięciu lub sześciu lat. Rok obowiązkowej edukacji przedszkolnej to tak zwana zerówka. Ten etap ma na celu przygotowanie dziecka do pójścia do szkoły podstawowej. Kształcenie na etapie następnym (czyli w szkole podstawowej) obejmuje sześć lat edukacji. Kolejnym obowiązkowym poziomem nauczania jest trzyletnie gimnazjum. Kontynuowanie nauki na etapie ponadgimnazjalnym nie jest obowiązkowe i może odbywać się w różnych typach szkół: zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum lub szkole specjalnej. Po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej można kształcić się dalej w uczelniach wyższych, prywatnych lub państwowych. Edukacja w większości wyższych uczelni jest od niedawna trzystopniowa. Obejmuje studia licencjackie/inżynierskie, magisterskie i doktoranckie. Jedynie wybrane kierunki zachowały opcję kształcenia dwustopniowego: jednolite studia magisterskie oraz studia doktoranckie.

Programy graficzne dla każdego

Prawdziwą furorę robią dziś programy graficzne. Programy te posiadają wiele ciekawych rozwiązań. Aplikacje tego typu służy przede wszystkim do obróbki zdjęć. Są to z pewnością bardzo interesujące programy, posiadające zarówno walory edukacyjne jak i rozrywkowe. W dzisiejszych czasach oprogramowania tego typu używa wiele osób. Dzięki temu mogą oni przerobić swoje zdjęcia bez potrzeby korzystania z pomocy fachowców z dziedziny fotografii. Możliwości jest naprawdę wiele. Od prostych ramek do zdjęć, aż po trochę bardziej skomplikowane procesy związane ze zmianą tła czy usuwaniem zmarszczek. Nie ulega wątpliwości, że opanowanie zasad korzystania z programu graficznego, daje możliwość podjęcia całkiem intratnej pracy. Graficy komputerowi to zdecydowanie zawód przyszłości. Jest to więc doskonały pomysł na realizację swoich edukacyjnych celów. Do opanowania zasad programu wystarczy w zasadzie kilka miesięcy intensywnej nauki i nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości poważnie pomyśleć o realizowaniu swoich ambicji właśnie w tym kierunku. Zacząć można od najprostszej obróbki zdjęć, tworzeniu wizytówek czy reklam, z czasem dobrym pomysłem może okazać się kurs tworzenia stron www lub grafiki niezbędnej przy projektowaniu universum tak popularnych w dzisiejszych czasach gier komputerowych.

Program antywirusowy

Zadaniem programu antywirusowego jest wykrycie na komputerze tzw. wirusów. Dzięki takiemu oprogramowaniu komputer z którego korzystamy jest pod stałą ochroną. Osoba, która nie posiada zainstalowanego na komputerze programu antywirusowego, nie ma nigdy stuprocentowej pewności, że wirus nie znajdzie się w jego systemie. Każdy kto posiada program antywirusowy może przestać się obawiać, że wirus zaatakuje jej komputer. Natomiast nie wszyscy z nas takie oprogramowanie posiadają. Uważam, więc że powinni je sobie zorganizować. Programy antywirusowe są zarówno tworzone jak i stuprocentowo sprawdzone przez specjalistów. Nie ma więc żadnego ryzyka w momencie ich zainstalowania w pamięci naszego komputera. Instalacja aplikacji jest niesamowicie prosta i poradzi z nią sobie nawet największy, komputerowy laik. Wśród dostępnych na rynku programów antywirusowych, wybierać możemy zarówno spośród tych płatnych, jak i aplikacji dostępnych zupełnie za darmo. Nie trzeba być wielce wyedukowanym fachowcem z dziedziny informatyki, by na własnej skórze przekonać się o dobroczynnym działaniu tzw. antywirusów na dane umieszczone w pamięci naszego komputera. Programy antywirusowe skutecznie blokują dostęp niebezpiecznego oprogramowania, tzw. robaków i koni trojańskich, które są szczególnie szkodliwe. Wdzierają się do wnętrza naszego „peceta”, niszcząc praktycznie wszystko, co stanie im na drodze. Z tego powodu posiadanie antywirusa, wydaje się wręcz niezbędne.

System operacyjny

Co to takiego jest system operacyjny?. Pewnie nie każdy z nas umiałby to dokładnie sprecyzować. System taki posiada oprogramowanie, które w pewien sposób kierowane jest przez nowoczesne komputery stacjonarne. Sprzęt komputerowy dzięki takiemu oprogramowaniu pozwala na kontrolę nad swoimi możliwościami. Przeprowadzana jest ona przez osobę, która w danym momencie korzysta komputera. Jest to chyba najprostsze wyjaśnienie możliwości i działania systemu operacyjnego. A co umożliwia? Oprócz walorów rozrywkowych i edukacyjnych, system pozwala na dogłębne przeprowadzanie badań naukowych, dzięki niemu możemy również połączyć się z innymi komputerami oraz mamy możliwość zarządzania zgromadzonymi w jego pamięci plikami. Kilka dostępnych na rynku systemów, posiada również oprogramowanie graficzne. Dzięki takiemu oprogramowaniu użytkownik, prócz oczywistych walorów rozrywkowych, znacznie szybciej opanowuje skomplikowany świat nowoczesnych rozwiązań. Bo nikt chyba nie ma wątpliwości co do stwierdzenia, że komputery stały się nieodłącznym kompanem wielu z nas. Dziś mało kto wyobraża sobie dzień bez komputera z dostępem do internetu. Zarówno biura jak i szkoły czy urzędy nie są w stanie funkcjonować bez tych rozwiązań. Internet i komputery stały się w wielu przypadkach jedną z podstawowych form edukowania zarówno dzieci, jak i młodzieży, na osobach starszych kończąc.

Dziecięce marzenia o komputerze a edukacja

Niemal każdy z nas będąc dzieckiem marzył o własnym komputerze. Wtedy szczytem marzeń było zostać właścicielem popularnego w tamtych czasach Commodore czy Atari. Giełdy komputerowe funkcjonujące jeszcze kilkanaście lat temu „pękały w szwach”, a my z radością biegliśmy wymienić starą kasetę z opatrzonymi już nieco grami na coś nowego i równie pasjonującego. Nie przeszkadzało nam nawet, że całe wieki zajmowało czekanie aż gra zainstaluje się na naszym komputerze. Commodore to było coś i każdy marzył, by stać się jego posiadaczem. Lecz wystarczyło zaledwie kilka lat, aby pamiętne komputery przeszły do lamusa. Zastąpiły je z powodzeniem stacjonarne „pecety” czy jak kto woli „blaszaki”. Dziś ma go w domu niemal każdy, lecz jeszcze niedawno były one przedmiotem pożądania każdego niemal dzieciaka i nie tylko. Komputery stacjonarne wyznaczyły zupełnie nowy poziom gier komputerowych i stały się jedną z podstawowych form współczesnej edukacji, zarówno poprzez zajęcia informatyczne, jak i przez nowoczesne rozwiązania graficzne, wykorzystywane w grach komputerowych. Porównując je do omawianych wyżej gier na Commodore lub Atari, trzeba przyznać, że te ostatnie wypadają przy „pecetach” dość blado. Coraz to nowe rozwiązania graficzne sprawiły, że grając dziś w pierwszą z brzegu grę komputerową, mamy wrażenie że oglądamy film. Pięknie wykreowana grafika to dziś główny wyznacznik dobrej gry komputerowej. Od niej również w dużej mierze zależy powodzenie danej produkcji. Gracze z roku na rok stają się coraz bardziej wymagający i nie dadzą się zwieść pozorom. Dlatego od wielu już lat producenci dwoją się i troją, aby zaskoczyć nas coraz to nowymi rozwiązaniami technicznymi. Tworzenie nowych silników graficznych i wymyślanie coraz to ciekawszych scenariuszy gier komputerowych, mających nie tylko sprawiać przyjemność, lecz edukować młodzież spędza sen z powiek wielu koncernom. Lecz dla graczy..no cóż…”w to mi graj”.

Przyszłe mamy i edukacja w ciąży

Okres ciąży to dla wielu pań problemy związane z porannymi nudnościami, opuchniętymi stopami i wieloma niedogodnościami, które nie sposób wymienić jednym tchem. Jednak nie ulega wątpliwości, że przy okazji jest to najpiękniejszy okres w życiu każdej przyszłej mamy. Oczywiście odpowiednie przygotowanie może okazać się w tym przypadku zbawienne Pomocne mogą okazać się ogólnodostępne na rynku, tematyczne książki oraz broszury, dzięki którym dowiemy się, jak bez większych problemów przebrnąć przez okres ciąży. Dzięki nim każda przyszła mama dowie się w jaki sposób dbać o siebie podczas dziewięciu miesięcy noszenia pod sercem maluszka, co jeść oraz w jakich ilościach, jakie ćwiczenia fizyczne wykonywać oraz jak zapobiegać opuchliznom oraz bólem stawów. Warto zasięgnąć wiedzy zawartej w profesjonalnie przygotowanych książkach już na początku ciąży. Dokładne jej zaplanowanie może okazać się kluczowym wręcz problemem. Oczywiście bardzo istotny wydaje się zakup wartościowej pozycji, zawierającej wszelkie, niezbędne informacje. Na szczęście od czego mamy internet i fora, na których ciężarne kobiety wymieniają się poglądami i spostrzeżeniami. Warto skorzystać z możliwości zaczerpnięcia wiedzy na jednym z nich, szczególnie jeżeli oczekujemy przyjścia na świat swojego pierwszego dziecka. Bardziej doświadczone mamy z przyjemnością udzielą nam niezbędnych rad i wskazówek. Pamiętajmy zatem, że edukowanie się w tym zakresie na długo przed terminem rozwiązania, może okazać się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

error: Content is protected !!